گردشگری پزشکی یا توریسم پزشکی

شاخه‌ای از گردشگری سلامت است که در آن شخص از کشوری پیشرفته به سایر نقاط دنیا سفر می‌کند تا از خدمات پزشکی کشور مقصد در مراکز درمانی بهره‌مند شود. در اغلب موارد، هدف از توریسم پزشکی بهره‌مندی از قیمت پایین خدمات پزشکی یا دریافت سریع‌تر خدمات در سایر نقاط دنیاست.
توریسم پزشکی با سفرهای معمولی پزشکی متفاوت است. در سفرهای معمول، شخص از کشوری کمتر توسعه یافته برای دریافت خدمات پزشکی به کشورهای پیشرفته می‌رود و دلیل آن نبود خدمات مشابه در کشورش است. در حالی که در توریسم پزشکی خدمات مشابه ارائه می‌شود ولی توریست کشور دیگر را ترجیح می‌دهد.

خدمات ارائه شده در توریسم پزشکی متفاوت و بستگی به انتخاب گردشگر دارد. از خدمات بیسیک و ساده دندان پزشکی تا عمل جراحی‌های پیشرفته فک و صورت و جراحی‌های زیبایی قابل ارائه بوده و محدودیتی نیست.

Medical tourism

 refers to people traveling to a country other than their own to obtain medical treatment. In the past, this usually referred to those who traveled from less-developed countries to major medical centers in highly developed countries for treatment unavailable at home. However, in recent years it may equally refer to those from developed countries who travel to developing countries for lower-priced medical treatments. The motivation may be also for medical services unavailable or non-licensed in the home country: There are differences between the medical agencies (FDA, EMA etc.) world-wide, whether a drug is approved in their country or not. Even within Europe, although therapy protocols might be approved by the European Medical Agency (EMA), several countries have their own review organizations (i.e. NICE by the NHS) in order to evaluate whether the same therapy protocol would be “cost-effective”, so that patients face differences in the therapy protocols, particularly in the access of these drugs, which might be partially explained by the financial strength of the particular Health System.

Medical tourism most often is for surgeries (cosmetic or otherwise) or similar treatments, though people also travel for dental tourism or fertility tourism.People with rare conditions may travel to countries where the treatment is better understood. However, almost all types of health care are available, including psychiatry, alternative medicine, convalescent care, and even burial services.