درمان های تخصصی

درمان های فانکشنال ، ارتودنسی پیش گیری ، رفع نا مرتبی دندان شیری ، ایجاد فضای رشد دندان دایمی برای دندان شیری از دست رفته ، ناهنجاری های وراثتی

درمان های ترمیمی زیبایی اطفال

درمان های تخصصی زیبایی اطفال ، درمان ریشه دندان شیری ،حفظ دندان آسیب دیده و درمان موارد خاص ناشی از ظربات شدید و شکستگی تاج دندان

درمان کودکان فاقد همکاری

درمان کودکان فاقد همکاری کلینیکی تحت شرایط بیمارستانی با بیهوشی کامل و یا آرام بخشی تحت نظر پزشک متخصص بیهوشی در یک جلسه