کودکان نمونه‌های کوچک‌شده بزرگسالان نمی‌باشند، دندانپزشکی کودکان رشته‌ای مبتنی بر روانشناسی کودک بوده و در تمام مراحل درَمان‌های دندانپزشکی باید تفاوت‌های آناتومیک، فیزیولوژیک و سایکولوژیک کودکان نسبت به بزرگسالان مدنظر قرار گیرد.

در درمان دندانپزشکی کودکان دندانپزشک موظف است همواره با نگاهی رو به آینده برای درمان‌ها تصمیم‌گیری نماید و این امر مسئولیت بزرگی را بر عهده دندانپزشک قرار می‌دهد.

پرسنل مطب دندانپزشکی کودکان وظایف متفاوتی نسبت به کادر درمانی که در مراکز ویژه بزرگسالان کار می‌کنند برعهده دارند و باید برای برخورد با کودکان و راحتی بیشتر آنان در حین کار دندانپزشکی آموزشهای لازم را دریافت دارند. ایجاد نگرش مثبت دندانپزشکی، برقراری ارتباط با کودک و جلب اعتماد وی به‌عنوان اولین اصل و هدف مدنظر می‌باشد.

هم‌چنین باید با تصمیم‌گیری صحیح برای درمان از طولانی شدن مدت جلسات درمان جلوگیری نموده و با انجام درمان‌های به‌موقع و صحیح از تحمیل درمان‌های اضافی و غیرضروری به کودک اجتناب کرد.

توصیه می‌شود قبل از انجام درمان‌ها برای والدین نوع درمان، زمان تقریبی طول درمان، مدت زمانی که قرار است دندان شیری در داخل دهان باقی بماند و صلاحدید شما برای حضور یا عدم حضور والدین در اتاق کار دندانپزشکی را توضیح دهید.

درنهایت خاطرنشان می‌گردد اولین شرط موفقیت شما در کار دندانپزشکی کودکان این است که بچه‌ها را صادقانه دوست داشته باشید و در طی مراحل درمان باحوصله و صبور باشید.

امتیاز 5 (100%) از 1رای

Pediatric dentistry (formerly pedodontics in American English or paedodontics in Commonwealth English) is the branch of dentistry dealing with children from birth through adolescence. The specialty of pediatric dentistry is recognized by the American Dental Association, Royal College of Dentists of Canada,[3] and Royal Australasian College of Dental Surgeons.

A little girl’s trip to the pediatric dentist examining children’s teeth.

Pediatric (also paediatric or pædiatric) dentists promote the dental health of children as well as serve as educational resources for parents. It is recommended by the American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) and the American Academy of Pediatrics (AAP) that a dental visit should occur within six months after the presence of the first tooth or by a child’s first birthday. The AAPD has said that it is important to establish a comprehensive and accessible ongoing relationship between the dentist and patient – referring to this as the patient’s “dental home”.[5] This is because early oral examination aids in the detection of the early stages of tooth decay. Early detection is essential to maintain oral health, modify aberrant habits, and treat as needed and as simply as possible. Additionally, parents are given a program of preventative home care (brushing/flossing/fluorides), a caries risk assessment, information on finger, thumb, and pacifier habits, advice on preventing injuries to the mouth and teeth of children, diet counseling , and information on growth and development.