مراحل جرمگیری دندان

بیمار وقتی به دندانپزشکی مراجعه می کند دندانپزشک ابتدا وضعیت دندان های او را معاینه می کند در صورت نبود مشکل دندانی و یا التهاب لثه، جرم روی دندان و یا لثه را به وسیله ی جرمگیر تمیز می کند. این کار به دلیل این است که جرم های سطحی از بین بروند تا روی دندان ها رسوب نکند. سپس به وسیله ی مسواک برقی دندان ها را به طور کامل تمیز می کند تا جرم روی دندان و لثه کاملا از بین برود. سپس دندانپزشک به وسیله ی نخ دندان های مخصوص و حرفه ای جرم بین دندان ها را از بین می برد. سپس بعد از بروساز کردن دندان ها تیمار فلوراید انجام می شود.