قطره آهن

قطره آهن در صورتی كه روی دندان‌ها چكانده شود و یا با دندان‌ها تماس پیدا كند، می‌تواند موجب تغییر رنگ آنها شود. بنابراین برای اینكه قطره آهن موجب این دردسرها نشود، بهتر است مادر آن را با یك قطره ‌چكان در حلق كودك بچكاند تا بلافاصله بلعیده شود و با دندان‌ها تماس پیدا نكند.

پس از مصرف قطره آهن می‌توان دهان كودك را شست و یا از یك قطعه گاز استریل برای پاك‌كردن دندان‌های كودك استفاده كرد.

مصرف یك لیوان آب لیمو یا آب‌پرتقال نیز به شست و شوی بقایای قطره آهن از روی دندان‌ها كمك می‌كند. ولی فراموش نكنید قطره آهن نمی‌تواند موجب پوسیدگی دندان‌های كودكان شود.

اگر كودك شما در كنار سیاه‌ شدن دندان‌هایش از پوسیدگی دندان‌ها شكایت دارد، آن را به حساب قطره آهن نگذارید، این پوسیدگی نتیجه رعایت نكردن بهداشت دندان‌ها پس از مصرف شیر و یا سایر تنقلات است.

بنابراین به كودكتان كمك كنید تا بهتر مسواك بزند و پس از آنكه خودش دندان‌هایش را مسواك زد، خود شما نیز مسوولیت اصلی مسواك‌زدن دندان‌هایش را برعهده گرفته و یك‌بار با دقت تمام دندان‌هایش را مسواك بزنید.

قطره آهن را با احتیاط بچکانید تا با دندانها برخورد نکند