اولين دندان كودك

از وقتى كه اولين دندان كودك شروع به درآمدن از لثه مى كند، نياز به مراقبت از دندانها شروع مى شود. در حقيقت پيشنهاد مى شود وقتى اولين دندان كودك درآمد و يا حداكثر تا يك سالگى دندانپزشك كودك را معاينه كند.در اين معاينه دندانپزشك پوسيدگى دندانى و عادات دهانى كه ممكن است بر دندانها اثر بگذارد،مثل مكيدن انگشت را بررسى مى كند.همچنين دندانپزشك مى تواند نحوه تميز كردن دندانهاى كودكتان را به شما آموزش دهد.

به محض اينكه اولين دندان فرزندتان درآمد، مسواك زدن را با مسواكهاى مخصوص كودكان بايد شروع كرد.در كودكان زير ٣ سال از خميردندانهاى مخصوص ( با فلورايد كمتر) و با طعمى كه كودكتان آنرا دوست دارد ،به مقدار خيلى كم استفاده كنيد(عكس زير سمت چپ).براى كودكان ٣-٦ سال مى توان از خميردندانهاى فلورايددار استفاده كرد ولى مقدار آن نبايد بيشتر از اندازه يك نخود باشد.(عكس زير ) دندانهاى فرزندتان را به آرامى روزى دو بار( صبح و شب) تمیز نمایید.