دندانپزشکی بدون درد

تنها عاملی که دندانپزشکی را ناخوشایند می کند درد در حین اعمال دندانپزشکی است.
دندانپزشکی بدون درد رویکردی است که درد را در حین اعمال ‏دندانپزشکی حذف می کند و به هراس از دندانپزشکی پایان می دهد.از روشهای متنوعی برای جلو گیری از هراس و درد در حین اعمال دندانپزشکی ‏استفاده می شود.
با ایجاد محیطی صمیمی و آرام و انتظار کشیدن کمترمراجعین قبل از کارهای دندانپزشکی آرامش روانی مراجعین کمتر میشود .
در افراد بسیار مضطرب با تجویز دارو های آرامش بخش با دوز بسیار کم این اضطراب مرتفع ‏خواهد شد ‏. توضیح کامل در مورد روند درمان توسط دندانپزشک و در جریان قرار گرفتن مراجعین از ‏پروسه درمان و همراهی آنان تا پایان درمان بخش اعظمی از سوالات ونگرانی ها را مرتفع می کند.
فبل از انجام اعمال دندانپزشکی توسط ژل های بی حس کننده موضعی روی ناحیه درمان از درد ‏تزریق به میزان قابل توجهی کاسته می شود .‏ بی حسی کامل ناحیه درمان در حین اعمال دندانپزشکی تجربه ای وصف ناشدنی رااز درمان های ‏دندانپزشکی به خاطره ها می افزاید ‏ و این همه در مورد اطفال و کسانی که اولین تجربه ها را می خواند بگذرانند بسیار حای اهمیت است
‏نیاز به ذکر نیست که اولین تجربه همیشه در خاطر می ماند ‏ با انجام درمان روی چند دندان دریک جلسه ار تعداد دفعات مراجعه کاسته می شود و این چیزی ‏است که اغلب مراجعین خواستار آن هستند.